För några 20-30 år sedan var antalet klippklättrare i Sverige försumbart. Idag ser det annorlunda ut. Antalet klättrare I Sverige har flerdubblats de senaste 20 åren. De många inomhusklätterväggar som nu finns har bidragit rejält till att även inomhusklättringen blivit mer populär. Det större antalet klättrare har gjort att access, tillgången på klätterklippor har blivit…