Det bästa sättet att komma igång med utomhusklättring är att gå med i en klätterklubb. När du gått med så går du en nybörjarkurs som hålls av en auktoriserad klätterinstruktör för att lära dig grunderna. Genom att gå med i klubben så får du förutom tillgång till kurser och nya klätterkompisar även en olycksfallsförsäkring som täcker eventuella olyckor vid klättring. En grundkurs i klippklättring kräver inga förkunskaper men det är en stor fördel om du har erfarenhet av inomhusklättring.  Inomhusklättringen gör att du lär dig topprepsklättringen och kan fokusera på att lära dig de delar som är specifika för utomhusklättring som t.ex. säkringsplacering. Skillnaderna mellan att klättra inomhus och utomhus är så pass stora att även du som är en erfaren inomhusklättrare bör gå en grundkurs i utomhusklättring innan du börjar klättra i det fria. Under dessa grundkurser lär du dig förutom säkringsplacering även säkra och effektiva klättringsmetoder som gör att du snabbt kan komma igång med din klättring på egen hand.

Vikten av etik & stil vid klättring utomhus

Att klättra utomhus innebär en stor frihet, en frihet som kräver ansvarstagande av den enskilda individen. Både gentemot naturen och mot andra klättrare och andra individer som vistas i samma miljö som du. Klätteretik handlar om hur mycket du som besökare i naturen har rätt att förändra klippan du klättrar på. Det inbegriper t.ex. placering av borr- och slagbultar.

När stil tas upp inom klättring menas oftast på vilket sätt du klättrat en viss led. Övningsklättrade du leden eller klarade du den på första försöket? Prestationsmomentet inom klättring överlag är påtagligt, inte minst vid klättring utomhus. Många klättrare tycker helt enkelt att det är roligt att jämföra sina resultat med andras. Vill du vara med i detta spel så är det viktigt att vara ärlig med vilka leder du klarat och på vilket sätt du klarat dem. Vissa överdrifter är naturligtvis tillåtna..